Distanční výuka

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:
a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.
Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

MŠMT vydalo Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole – ke stažení ZDE.

Naším cílem je spokojené, všestranně rozvíjející se dítě. Společně s rodiči se chceme snažit tohoto cíle dosáhnout i v průběhu uzavření MŠ z výše uvedených důvodů.

Jak vzděláváme „na dálku“:
– minimálně jednou za měsíc najde každé dítě ve své poštovní schránce zásilku s nabídkou činností a pracovních listů na dané období
– každý pracovní den vkládáme na FB stránku mateřské školy námět na činnost rozvíjející děti předškolního věku
– děti plnící povinnou předškolní docházku se účastní jednou týdně v odpoledních hodinách online setkání s paní učitelkou přes platformu Zoom
– důležité informace najdou rodiče v e-mailových schránkách a na webu mateřské školy
– doporučujeme především zapojit děti do běhu každého dne (rutiny, úklid, příprava jídla), častý pobyt venku, hodně příležitostí k volné hře a každodenní čas s knihou

Kde hledat další inspiraci na činnosti s dětmi:
Svobodná hra – inspirace na přirozené hry
Obchůdek Venduly Hegerové – tvoření a pracovní listy zdarma
Veselá chaloupka – materiály na doma i na ven
Nápady pro Aničku – tvoření, pracovní listy, šablony
Krokotak – kreativní nápady, šablony

Máte-li jakékoli dotazy týkající se rozvoje Vašeho dítěte v době distančního vzdělávání, obraťte se na nás.