O školce

Provoz MŠ: 7.00 – 16.30 hod.

Počet tříd: 2

Kapacita školy: 40 dětí

Mateřská škola je umístěna ve dvoupodlažní budově bývalé základní školy z roku 1909. Nachází se blízko středu obce, naproti kostelu. V jedné části přízemí je obývaný obecní byt, zázemí pro personál a ředitelna, ve druhé části jsou prostory mateřské školy – lehárna s tělocvičným koutem, šatna dětí, WC a vchod na zahradu. Ve druhém patře budovy jsou dvě třídy s přiléhajícím sociálním zařízením pro děti, toaleta pro dospělé, sklad pomůcek a výdejna stravy. Strava je dovážena ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Prace.

Snažíme se, aby mateřská škola vhodně doplňovala rodinné prostředí, byla přátelská, podnětná a zábavná. Dle výsledků evaluace se zde děti cítí bezpečně, jistě, radostně a spokojeně. Náš vzdělávací program je inspirován programem Začít spolu.

Mateřská škola byla dlouhá léta jednotřídní s kapacitou třídy 28 dětí ve věku od 3 do 7 let, se zřizovatelem jsme se rozhodli alespoň částečně upravit prostory, v září 2019 otevřít druhou třídu a rozdělit vysoký počet dětí do dvou tříd, čímž jsme dosáhli ideálních podmínek ke kvalitnímu vzdělávání a výchově dětí. Od 1. 9. 2022 je kapacita MŠ navýšena na 40 dětí.

Děti jsou do tříd rozděleny dle věku. Pohádkovou třídu navštěvují děti ve věku od 3 do 4 let, Kouzelná třída je určena starším dětem a předškolákům, jejichž režim a potřeby jsou výrazně odlišné od tříletých dětí. Shledáváme v tomto řešení větší příležitosti k individualizaci vzdělávání, k efektivnějšímu plánování vzdělávací nabídky a samozřejmě také k pečlivé přípravě předškoláků na vstup do školy. Považujeme však vztahy mezi různými věkovými skupinami za důležité, proto se děti setkávají v ranních a odpoledních hodinách, při pobytu venku a cíleně při některých dalších činnostech.

Dětem se plně věnují 4 kvalifikované paní učitelky (včetně paní ředitelky), které vynikají kreativitou a empatickým přístupem. O čistotu a výdej svačinek i oběda se stará šikovná paní školnice.

Rodičům předškoláků každoročně nabízíme Edukativně stimulační skupinky. Do MŠ zveme klinickou logopedku, aby na základě přihlášení rodičů hravou formou zjistila úroveň řeči u dětí. V každé třídě působí pedagogická pracovnice s absolvovaným studiem logopedického asistenta.

K budově patří nedávno vybudovaná školní zahrada vybavená zastíněným pískovištěm, herními prvky, terasou, domečky pro děti a je osázena keři a stromy.

Obec Lovčičky je koncová, malá víska u lesa – začíná zde rekreační oblast Ždánické lesy. V lese si s dětmi často hrajeme, poznáváme přírodu a učíme se ji chránit. Děti seznamujeme s místem, kde žijí, častými procházkami, cílenými výlety na zajímavá místa a dalšími aktivitami.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Knihy, jejich prohlížení, čtení a zábava s nimi neodmyslitelně patří do každého dne v naší škole.

Vize školy

Chceme společně s dětmi žasnout nad krásami života a pomáhat jim vystavět kvalitní základy osobnosti.

Koncepce školy

Chceme vytvořit dětem ve škole vlídné a bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady tak, aby z naší mateřské školy odcházely otevřené životu, dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě přirozeně čekají.
Nabídkou různorodých aktivit, které vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušeností, prožívání, hledání, experimentování a prostřednictvím respektováním přirozených lidských potřeb chceme umožnit dítěti objevování světa.
Chceme dětem přiblížit krásy i složitosti světa prostřednictvím pohádek a příběhů.