Stravování

Zdravá strava a spokojená bříška

„Velice nám záleží na tom, co naše děti jedí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli jít cestou kvality a přizpůsobili tomu výběr našich dodavatelů. Skladbu jídelníčku sestavujeme tak, aby jídlo bylo pro děti pestré, chutné a zároveň odpovídalo zásadám zdravého stravování. Svačinky pro děti jsou připravovány denně z čerstvých a kvalitních surovin.“ kuchyně ZŠ a MŠ Prace

Jídelníček

Najdete na stránkách ZŠ a MŠ Prace,
na stránce úplně dole:
JÍDELNÍČEK

Stravu dodává Jídelna v ZŠ a MŠ Prace
Každé dítě se přihlašuje k celodenní stravě
Cena stravného pro dítě do 6 let od 1. 9. 202248 Kč / den
Cena stravného pro dítě, které dovrší v daném školním roce 7 let od 1. 9. 202252 Kč / den
Platba trvalým příkazem na účet č. 115-8658140217/0100
Variabilní symbolvám byl sdělen na schůzce
Měsíční platba pro děti ve věku 3 – 6 let960 Kč
Měsíční platba pro děti, které dovrší 7 let v daném školním roce 1.040 Kč
Splatnost stravného k 15. dni v měsíci předem (obědy na září musí být na účtu do 15.8.)

Odhlášení či přihlášení stravy

  • den předem do 10 hodin na tel. 722 464 481 (stačí SMS)
  • neodhlášený oběd je možné si vyzvednout pouze první den nemoci v MŠ od 11.30 do 11.45 hod. do vlastních nádob
  • strava je celodenní, neodhlašují se tedy odpolední svačinky; v případě vyzvednutí dítěte po obědě si odpolední svačinku bere dítě domů
  • odhlášení stravy na den bezprostředně následující po víkendu, prázdninách či státním svátku můžete do půlnoci předchozího dne formou SMS (605 849 624) nebo e-mailem (jidelna@skolavpraci.cz) přímo paní Cembisové v Praci.  To znamená, že pokud dítko např. marodí od středy do pátku, Vy ho v pátek přihlásíte na pondělí, ale v neděli se ukáže, že ještě není úplně fit, můžete do nedělní půlnoci výše uvedeným způsobem odhlásit stravu na pondělí. Bude Vám odhlášena. Zároveň nezapomeňte oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ.