Rubriky
Aktuality

Mateřská škola je od 1.3.2021 uzavřena

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření

ZAKAZUJE od 27.2.2021 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení

Zdroj: www.msmt.cz

Podrobnější informace Vám budou zaslány e-mailem, sledujte také naši stránku na Facebooku, kam budeme opět vkládat nabídku činností pro děti.

Pevné zdraví Vám přeje kolektiv MŠ Lovčičky