Rubriky
Aktuality

Plánované akce – listopad 2021

23.11. Konzultace v MŠ – Pohádková třída

30.11. Konzultace v MŠ – Kouzelná třída

Informujeme rodiče o možnosti konzultace s třídní učitelkou svého dítěte. Rodiče, kteří mají zájem se informovat o svém dítěti, ať se zapíší do tabulky umístěné na dveřích v prvním patře.

5.11. Projektový den s MTU Malý architekt od 8:30 hodin

obsahové naplnění:

architekt, projektant, stavbyvedoucí, zedník, malíř – co kdo dělá?
pojmenování částí domu, druhy střech, z čeho se dům staví
vázání cihel – názorné předvedení na stavebnicových kostkách, vysvětlení jeho  důležitosti
čtení v technickém výkresu
co je to půdorys a jeho stavba
vybavení místností bytu nebo domu
hra: vytvoření půdorysu ze špachtlí a jeho dovybavení z přírodních materiálů
Lektor pracuje s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnice. Dětí si hrají, my ale víme, že pracují a učí se nové věci. Vyvrcholením hodiny je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci osvědčení (diplom), které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče.

19.11. vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“ od 10:45 hodin

25.11.  Divadlo Špílberg, představení Kocourek Modroočko  od 9:45 hodin

Poeticky laděný muzikál s písničkami Marka Ebena, v níž ústřední postava – kocourek Modroočko vypráví příběhy ze svého deníku. Děti se tak seznámí se spoustou postaviček ze světa zvířat. Kromě věrných přátel Modroočka, kočky Zelenoočky a kocoura Bělovouse, poznáme i Krtka, Zajíce, Křečka, ba i nebezpečnou Zmiji. Nakonec vše dobře dopadne a Modroočko najde svou životní lásku kočku Kiki. Scéna a kostýmy Evy Jasičové umocňují poetiku inscenace.
Divadlo Špílberg Brno je profesionální divadlo, které se zaměřuje především na tvorbu pro děti a mládež. Vzniklo v roce 1998. Ve většině jeho divadelních inscenací hraje výraznou úlohu hudba a zpívaný text. Autory hudby k inscenacím divadla Špílberg jsou mimo jiné Petr Skoumal, Marek Eben nebo Jan Zrzavý.

26.11. Fotografování v MŠ od 8:30 hodin