Rubriky
Aktuality

Plánované akce – květen 2022

2.5.2022 ZÁPIS DO MŠ

od 10–11.30 hod. a od 13.30–16.00 hod. v ředitelně, poté může rodič s dítětem navštívit děti ve třídě nebo na zahradě (dle režimu MŠ).

6.5.2022 ODPOLEDNE S MAMINKOU

Začátek akce 16 hodin. Více informaci na plakátku.

10.5.2022 ČTEME S NEČTENÁŘI – PŘEDČTENÁŘSKÁ DÍLNA S MARIKOU

Lekce RWCT (rozvoje kritického myšlení prostřednictvím čtení) bude věnována knize EVŽEN A JEHO BLÁZNIVÝ STROMODŮM.  Lekci s dětmi povede Mgr. Marika Zadembská z třinecké knihovny. Začátek v 9 hodin. Předpokládaná délka 2,5 hodiny (i s besedou s paní lektorkou).

12.5.2022 MUZIKOTERAPIE – POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH ,,PUTOVÁNÍ AFRIKOU“

S pohádkovým příběhem s prvky muzikoterapie „Putování Afrikou“ k nám do mateřské školy přijede paní Eva Sádlíková – pedagog a muzikoterapeut z Brna. Začátek v 11 hodin.

19.5.2022 Fotografování s koníky

26.5.2022 Konzultace pro rodiče Pohádková třída

30.5.2022 Konzultace pro rodiče Kouzelná třída