Rubriky
Aktuality

Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1. 9. 2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Lovčičky – příspěvková organizace,
přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

P207/23 Přijímá se od 1.9.2023
P202/23 Přijímá se od 1.9.2023
P208/23 Přijímá se od 1.9.2023
P211/23 Přijímá se od 1.9.2023
P203/23 Přijímá se od 1.9.2023
P209/23 Přijímá se od 1.9.2023
P201/23 Přijímá se od 1.9.2023
P205/23 Přijímá se od 1.9.2023
P204/23 Přijímá se od 1.9.2023
P210/23 Přijímá se od 1.9.2023
P206/23 Přijímá se od 1.9.2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Lovčičky –
příspěvková organizace, nepřijala k 1.9.2023 děti evidované pod těmito
registračními čísly:
P200/23 Nepřijímá se
P212/23 Nepřijímá se

Vyvěšeno dne: 19.5.2022

Silvie Makovská Menoušková
ředitelka školy