Rubriky
Aktuality

Školné za červenec 2022

Dle §6 odst. 5 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. a dle Pokynu ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání vzhledem k přerušení provozu MŠ od 18. 7. – 31. 8. 2022 stanovuji

výši úplaty pro měsíc červenec 2022 na 236 Kč, pro měsíc srpen 2022 0 Kč.

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti plnící povinnou předškolní docházku.

Silvie Makovská Menoušková
ředitelka MŠ