Rubriky
Aktuality

Plánované akce – prosinec 2021

6.12. Mikuláš v MŠ

8.12. Projektový den s MTU Malý architekt 08:30

obsahové naplnění:

  • architekt, projektant, stavbyvedoucí, zedník, malíř – co kdo dělá?
  • pojmenování částí domu, druhy střech, z čeho se dům staví
  • vázání cihel – názorné předvedení na stavebnicových kostkách, vysvětlení jeho  důležitosti
  • čtení v technickém výkresu
  • co je to půdorys a jeho stavba
  • vybavení místností bytu nebo domu
  • hra: vytvoření půdorysu ze špachtlí a jeho dovybavení z přírodních materiálů

Lektor pracuje s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnice. Dětí si hrají, my ale víme, že pracují a učí se nové věci. Vyvrcholením hodiny je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci osvědčení (diplom), které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče.

13.12. Divadlo Netratrdlo – zrušeno

„O neposedné hvězdičce“

Pohádka stvořená s láskou a pokorou, ale přesto s velkou nadsázkou a kupou legrace. Čeká na vás zveršovaný příběh jedné zvědavé hvězdičky a milého oslíka, který vás dovede cestou vánoční až do Betléma. Hrajeme si, zpíváme, všechny děti aktivně zapojíme a vánočně se naladíme.

20.12. Vánoční nadílka v MŠ