Rubriky
Aktuality

Provoz MŠ v prosinci a výše úplaty za prosinec

Dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na základě dohody se zřizovatelem a se zákonnými zástupci dětí na schůzce v srpnu 2021, stanovuji

přerušení provozu mateřské školy na období:

23.12. 2021 – 31.12.2021 (vánoční prázdniny v ZŠ).

V případě potřeby můžete využít soukromé MŠ a dětské skupiny v dojízdné vzdálenosti.

Dle §6 odst. 5 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. a dle Pokynu ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání vzhledem k přerušení provozu MŠ od 23. – 31.12.2021 stanovuji

výši úplaty pro měsíc prosinec 2021 na 360 Kč.

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti plnící povinnou předškolní docházku.

Silvie Makovská Menoušková
ředitelka MŠ