Rubriky
Aktuality

Školné za měsíc květen 2021

Dle §6 odst. 5 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. a dle Pokynu ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání vzhledem k omezení provozu MŠ na základě krizového opatření vlády ČR, MZČR a MŠMT stanovuji

výši úplaty pro měsíc květen 2021 na 229 Kč.

Výše úplaty na měsíc květen 2021 zůstává 300 Kč pro děti,
jež navštěvují od 12.4.2021 mateřskou školu na základě mimořádného opatření MZDRČR ze dne 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN,

Přeplatky Vám budou vráceny do konce měsíce května 2021 zpět na bankovní účet.

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti plnící povinnou předškolní docházku.