Rubriky
Aktuality

Zajištění bezpečnosti

Prosíme všechny, kdo chtějí vstoupit do budovy mateřské školy, aby zazvonili a oznámili zaměstnanci školy přes videotelefon své jméno a důvod své návštěvy. Nevpouštějte nikoho dalšího do budovy, dveře za sebou pečlivě zavřete.

Děkujeme, že dodržováním výše uvedeného chráníte bezpečí dětí i zaměstnanců naší mateřské školy.