Rubriky
Aktuality

Školné za měsíce březen a duben 2021

Dle §6 odst. 5 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. a dle Pokynu ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání vzhledem k omezení provozu MŠ na základě krizového opatření vyplývajícímu ze dne 26. února 2021 a jeho následným prodloužením od 27.2. do 11.4.2021 stanovuji

výši úplaty pro měsíc březen 2021 na 0 Kč

výši úplaty na měsíc duben 2021 na 225 Kč pro děti,
jež navštěvují od 12.4.2021 mateřskou školu na základě mimořádného opatření MZDRČR ze dne 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN,

Přeplatky Vám budou vráceny do konce měsíce dubna 2021 zpět na bankovní účet. Pro následující měsíce prozatím školné nehraďte, jestliže Vaše dítě MŠ nenavštěvuje.

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti plnící povinnou předškolní docházku.

Silvie Makovská Menoušková, ředitelka MŠ